Close Window

LLFS Field Center, Odense, Denmark

Kaare Christensen, læge, dr.med.
Professor i Epidemiologi
Institut for Sundhedstjenesteforskning
Syddansk Universitet

Kaare Christensen er en internationalt anerkendt forsker, som har arbejdet med forskning i livstid og aldring i over 15 år. Han er vicedirektør i et internationalt forskningsprogram om meget høj alder kaldet ”Oldest-Old Mortality.” Programmet forsøger at afdække hemmelighederne bag det lange liv i samarbejde med en række amerikanske forskere. Kaare Christensen og hans medarbejdere har ydet betydelige bidrag til forståelsen af, hvilken rolle arveanlæg, levevilkår samt andre miljøfaktorer spiller i mulighederne for at opnå et godt og langt liv. Kaare Christensen og hans medarbejdere har bl.a. gennemført forskning om de ældste danskere med udgangspunkt i Folkeregisteret og Det Danske Tvillingeregister, som er det ældste og mest omfattende af sin art i verden. Med data om mere end 73.000 tvillingepar født i løbet af de sidste 125 år er registeret en unik kilde til at udrede med hvilken vægt arveanlæg og miljø bidrager til aldringsprocesserne. Sammen med sine kolleger har han bl.a. studeret, hvordan sukkersyge, kræft og depressioner influerer på livslængde og aldring. Forskergruppens resultater viser faktisk at forskellene i vores fysiske og mentale tilstand kan forklares af miljømæssige faktorer og af genetiske faktorer med nogenlunde lige stor vægt. Der ser tillige ud til at være evidens for, at ingen af effekterne er mekaniske, tværtimod – også genetiske faktorer kan forandres af ændringer i miljøet. Den forskning, som Kaare Christensen og hans kolleger gennemfører, vil være et væsentligt bidrag til Long Life Family Study og belysningen af, hvorfor vi ældes så forskelligt.